Strona

Badania komputerowe:

do określania wady wzroku,

  • pomiar ciśnienia śródgałkowego z uwzględnieniem grubości rogówki
  • Dno oka
  • Pola widzenia statyczne,  kinetyczne
  • Badania kierowców
  • Soczewki kontaktowe :   pełny dobór
  • Możliwość  badania  GDX

okulista biała podlaska