Strona

Badania komputerowe

do określania wady wzroku

  • pomiar ciśnienia śródgałkowego z uwzględnieniem grubości rogówki
  • Dno oka
  • Pola widzenia statyczne,  kinetyczne
  • tomografia  siatkówki    OCT
  • Badania kierowców
  • Soczewki kontaktowe :   dobór i sprzedaż
  • Możliwość  badania  GDX

okulista biała podlaska